romanerna

 Klicka på menyn för att se respektive bok. Här finner du även Spotify-listor och läsprov.

Läs också novellen, Svart gråt, som är en fristående novell ur boken Och sedan föll regnet.